NAGRODY

TRÓJZĄB NEPTUNA | 6 000 zł brutto – Nagroda w Konkursie Trójząb Neptuna 2012 na najlepsze wydarzenie artystyczne Festiwalu, zrealizowane podczas jego trwania. W tej części postępowania konkursowego biorą udział tylko i wyłącznie projekty, które zostały zakwalifikowane do Konkursu Trójząb Neptuna. Najważniejsza kryteria: interdyscyplinarność projektu, wysoki poziom artystyczny, oryginalność, nowatorstwo.

TRYTON | 6 000 zł brutto, fundator: Prezydent Świnoujścia – Nagroda dla największej osobowości artystycznej / za najlepszą kreację zbiorową Festiwalu. Jest to nagroda interdyscyplinarna; może ją otrzymać podmiot artystyczny (osoba lub grupa), zajmujący się każdą dowolną dziedziną sztuki. Nagroda jest przyznawana za prezentacje (lub cykl prezentacji) w trakcie Festiwalu. Nagradzany jest profesjonalizm oraz wysoki poziom artystyczny prezentacji.

NAGRODA IM. MAXA SZOCA | 2 000 zł brutto – Nagroda za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną. Jest to nagroda interdyscyplinarna; może ją otrzymać podmiot artystyczny (osoba lub grupa), zajmujący się każdą dowolną dziedziną sztuki. Nagroda jest przyznawana za cykl prezentacji w trakcie Festiwalu. Nagradzane są: zaangażowanie w inicjowanie spontanicznych, oryginalnych, kontrowersyjnych działań, odwaga, przekraczanie granic dziedzin sztuki.

NAGRODA IM. MARIANA REDWANA | 2 000 zł brutto, fundator: przyjaciele Patrona Nagrody – Nagroda przyznawana za poziom prezentowanych tekstów i całokształt prac związanych z literaturą na Festiwalu.

NAGRODA IM. ANDRZEJA JAKÓBCA | 2 000 zł brutto – Nagroda dla najzdolniejszego muzyka / zespołu jazzowego Festiwalu.

NAGRODA IM. MARKA KASZA | 2 000 zł brutto – Nagroda dla najlepszego dziennikarza Festiwalu.

NAGRODA W KATEGORII SZTUKI WIZUALNE | 1 000 zł brutto – Nagrodę może otrzymać osoba lub grupa, reprezentant jednej z następujących dziedzin: fotografia, film, sztuki plastyczne.

NAGRODA W KATEGORII SZTUKI SCENICZNE | 1 000 zł brutto – Nagrodę może otrzymać osoba lub grupa, reprezentant jednej z następujących dziedzin: teatr, taniec, kabaret.

NAGRODA W KATEGORII MUZYKA | 1 000 zł brutto – Nagrodę może otrzymać osoba lub grupa: zespół, muzyk lub wokalista.

NAGRODA „LAMELAT FAMY” | 1 000 zł brutto – Nagroda przyznawana osobie lub grupie, której zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w najwyższym stopniu przyczyniły się do popularyzacji artystycznych inicjatyw Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta. Jest to nagroda interdyscyplinarna; może ją otrzymać podmiot artystyczny (osoba lub grupa), animator kultury, dziennikarz, realizator Festiwalu.

NAGRODA ORGANIZATORA | 1 000 zł brutto, fundatorzy: byli i obecni Dyrektorzy Festiwalu – Nagroda za pozytywny wkład w procesy organizacyjne Festiwalu. Otrzymuje ją osoba, której pomoc, zaangażowanie, pomysłowość oraz skuteczność działania miały istotny wpływ na proces realizacyjny / produkcyjny Festiwalu.

NAGRODA SPECJALNA „Tydzień u Specjala” | Tygodniowy pobyt (zakwaterowanie) dla 2 osób w Świnoujściu, ufundowane przez Jarosława Specjalskiego. Nagroda w kategorii „Specjalnej” dla tych… którzy otarli się o nagrodę, którym niewiele brakowało…

TYTUŁY LAUREATA FESTIWALU | Przyznawane wyróżniającym się Uczestnikom Festiwalu.


*** Jury Festiwalu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu którejś z powyższych Nagród.
*** Szczegóły całego postępowania konkursowego określa Regulamin FAMA 2012.