TRÓJMIASTO

ORGANIZATOR
ZSP Rada Okręgowa
ul. Morska 81/87
81-225 Gdynia
www.fama.gdynia.pl

KOORDYNATOR
Sławomir Gołębiewski
tel: 606 928 823
e-mail: slawgoldj@gmail.com

ZGŁOSZENIA MOŻNA NADSYŁAĆ NA ADRES
impresariat@fama.gdynia.pl

PROGRAM ELIMINACJI

16 maja 2012, środa, godz. 17
Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej “Kwadratowa”
ul. Siedlicka 4, Gdańsk

17 maja 2012, czwartek, godz. 19
Klub Versalka
ul. Bohaterów Monte Cassino 63, Sopot

POBIERZ
Regulamin Eliminacje Regionalne FAMA
Formularz Zgloszeniowy Eliminacje Regionalne FAMA Trójmiasto