CIEMNY POKÓJ | spektakl jednego widza

Idea projektu przeciwstawia się typowej wizji spektaklu jako dzieła, mającego dotrzeć do jak najszerszej widowni. Będzie on polegał na realizacji – z pomocą uczestników festiwalu – serii widowisk skrajnie kameralnych, bo przeznaczonych każdorazowo dla jednego widza: po jednym spektaklu dziennie, przez około 8 dni. Spektakle będą realizowane w wyciemnionym i przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Spektakl nie będzie w żaden sposób utrwalony, nagrany, czy udokumentowany. Jego istotą jest efemeryczność. Obok części „elitarnej” zrealizowana zostanie również część „egalitarna” projektu, która będzie miała formę szeroko zakrojonej kampanii reklamowej, skierowanej do wszystkich uczestników Famy. Na część egalitarną projektu złożą się następujące elementy: spoty filmowe, performance, happening, live act modeling, wystawa fotografii, plakaty.

Główni realizatorzy: Karol Wilkoszewski, Maciek Rudzin, Andrzej Serafin

POBIERZ: 2012.fama.org.pl/fama12/ciemny_pokoj_teksty.rar