UWAGA NA GŁOWĘ

Inspiracją projektu są zjawiska atmosferyczne. W proponowanej interpretacji będzie to plastyczna wizja zmniejszenia dystansu sferycznego, w którym funkcjonuje człowiek. Projekt opierać się będzie na poszukiwaniu formy zewnętrznej, jak i wewnętrznej obiektu. Powstanie wspólna przestrzeń wielu obiektów, zawierająca w sobie odrębne sfery. Aranżacja scenograficzna umożliwi odbiór wspólny jako grupy widzów oraz indywidualny jako jednostki. Projekt pozwali odbiorcy dotknąć tego, co nieosiągnięte i zachować to, co ulotne. Zespół realizacyjny stanowić będą studenci i absolwenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz osoby zaproszone do projektu, działające w takich dziedzinach, jak: teatr, scenografia, multimedia, sztuki plastyczne.

Realizatorzy: studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu