ZACHODNIOPOMORSKA OFFENSYWA TEATRALNA

Pod koniec roku 2011 przedstawiciele niezależnych grup artystycznych ogłosili potrzebę powołania zachodniopomorskiej OFFensywy teatralnej, mającej działać na rzecz zrzeszonych podmiotów i wspierać działania w województwie. Cele grupy: działania w sferze edukacyjnej i animacyjnej, integracja lokalnego środowiska, kształtowanie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń artystycznych, promowanie sztuki alternatywnej. Festiwal Fama – ze swoim dorobkiem artystycznym i doświadczeniem związanym z ruchem studenckim w Polsce – może stać się jednym z głównych elementów powrotu do idei konsolidacji młodej inteligencji. Zaplanowany projekt zrealizowany zostanie w drugim tygodniu festiwalu, a złożą się na niego: pokazy autorskich spektakli teatralnych, opracowane przez uczestników happeningi, plenerowy projekt premierowy. Zdaniem autorów, istotne jest współistnienie i działanie interaktywne z tzw. widzem turystycznym. „Zabawa” Mrożka, w której groteska miesza się z komizmem, a życie ze śmiercią, jest odpowiednią płaszczyzną dla tego spotkania. Artystyczne zadawanie pytań o „nasze dzisiaj” w dobie ruchu oburzonych ma znamiona pytań podstawowych o przyszłość młodego pokolenia.

Realizatorzy: teatry – Krzyk, 6 i pół, Brama, Pomarańcze w uchu na skarpie bez kartki, Kingdom of Curry Fork, Na Chwilę, Abanoia, Uhuru, W krzywym zwierciadle, Realistyczny