Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY

2012|09|26

Wszystkim Famowiczom polecamy ciekawy i ważny projekt Pracowni Sztuki Zaangażowanej REWIRY. Podstawowym celem Pracowni jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta.

„SZTUKA NA GIEŁDZIE” – NABÓR PROJEKTÓW

GIEŁDA
To organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Giełdy to miejsca specyficzne, w których można kupić niemalże wszystko: od nasion i skarpet po ogromne maszyny rolnicze i auta. Z socjologicznego punktu widzenia jest to również miejsce spotkania mieszkańców wsi i miasta, obcokrajowców i Polaków. Wydaje się jednak, że wspólnym mianownikiem zdecydowanej większości ludzi odwiedzających tego typu miejsca i poszukujących towarów po wyjątkowo okazyjnych cenach jest stosunkowo średni status majątkowy oraz niskie zorientowanie na kulturę wysoką i sztukę.

AKCJA
Wobec powyższego Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry” wraz z wyłonionymi w ramach konkursu twórcami chce podjąć próbę spektakularnej artystycznej interwencji na największej lubelskiej giełdzie w Elizówce. Przedsięwzięcie stawia sobie za zadanie poruszenie szeregu różnych problemów społeczno – kulturowych dotyczących przestrzeni takich jak giełdy. Zależy nam na konfrontacji artysty z całkowicie nieprzygotowanym odbiorcą i obserwacji jej rezultatu. Żywimy nadzieję, że szary, przeciętny człowiek może również uczestniczyć w kulturze i być jej odbiorcą, trzeba jedynie do niego wyjść i go zainteresować, pokazać, że życie nie polega jedynie na zajmowaniu się codziennymi sprawami bytowymi. Chcemy również sprawdzić, czy w takim miejscu będzie popyt na wartościową (eksperymentalną) sztukę, czy może nie ma dla niej tam miejsca?

KONKURS PROJEKTÓW
Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na stoiska, prace, obiekty, happeningi, interwencje, etc., które w sposób twórczy odwołają się do powyższej tematyki. Nie obowiązują żadne ograniczenia gatunkowe, co oznacza, że mogą się zgłaszać artyści poruszający się w dowolnych obszarach działalności artystycznej. Akcja odbędzie się 14 października 2012 roku w Lublinie i poprzedzona będzie adekwatnie wymaganym czasem przygotowań.

Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2012 na adres rewiry.lublin@gmail.com.

Więcej informacji o zasadach konkursu: www.rewiry.lublin.pl.