Twórcy sztuk wszystkich

Przedstawione poniżej sekcje stanowią podstawę programową tegorocznej Famy. Nasza oferta będzie rozbudowywana wraz z procesem przygotowywania festiwalu. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni do poszczególnych sekcji, w ramach których będą mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem pedagogów, prezentować autorski dorobek oraz wziąć udział w realizacji projektów premierowych i Koncertu Finałowego festiwalu.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Dla zakwalifikowanych uczestników udział w warsztatach jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 31.05.2012.

Osobom zainteresowanym realizacją w trakcie festiwalu nowych, autorskich projektów polecamy zgłoszenie projektu w Konkursie Trójząb Neptuna.

 
SEKCJA MUZYCZNA | PROJEKT „LABORATORIUM MUZYKI”

Koncerty specjalne w wykonaniu uznanych muzyków sceny polskiej i europejskiej oraz projekt warsztatowy nastawiony na konfrontację stylów muzycznych i prezentację wzajemnych między nimi inspiracji. Czekamy na zgłoszenia zespołów i solistów, wykonujących muzykę klasyczną, jazzową, elektroniczną, rockową, eksperymentalną, improwizowaną, folkową. Najważniejszym efektem projektu będzie koncert premierowy „Laboratorium muzyki”.
więcej…

 
SEKCJA MUZYCZNA | ZESPOŁY

Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych, zmierzających do nadania repertuarowi najlepszego brzmienia i wskazania rozwiązań, mogących ułatwić funkcjonowanie w warunkach profesjonalnego rynku. więcej…

 
SEKCJA WOKALNA

Wyłonieni w naborze uczestnicy zaprezentują się w koncertach z programem autorskim i nowymi piosenkami przygotowanym podczas warsztatów i prób z pianistą-aranżerem. Wybrani wokaliści zostaną zaproszeni do pracy nad innymi projektami muzycznymi festiwalu oraz Koncertem Finałowym. więcej…

 
SEKCJA TEATRALNA

Zaproszone teatry zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie spektakle oraz wezmą udział w realizacji prezentacji premierowych, będących efektem zaplanowanych cyklów warsztatów: treningu wokalnego i treningu interdyscyplinarnego. Pierwszy poprowadzą aktorzy Teatru Kana (Szczecin), drugi – aktorzy Teatru Krzyk (Maszewo). więcej…

 
SEKCJA TANECZNA

Kolejna edycja projektu, zapoczątkowanego i realizowanego z sukcesem w latach ubiegłych. Cykl adresowany do tancerzy breakdance, którzy nie mają możliwości doskonalenia swojego talentu poprzez oficjalny system edukacji. UWAGA – Czekamy również na zgłoszenia tancerzy i grup tanecznych, reprezentujących inne style wykonawcze tej dziedziny. więcej…

 
SEKCJA KABARETOWA

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy grupy i młodych artystów kabaretowych, którzy reprezentują ambitniejszy nurt tej dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach. Wyłonieni uczestnicy zaprezentują się z indywidualnymi programami na scenach festiwalowych oraz zostaną zaproszeni do udziału w innych projektach i Koncercie Finałowym Famy. więcej…

 
SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz pracy na „zadany” temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego uczestników. Sekcję zwieńczy wernisaż, prezentujący efekt pracy warsztatowej. W sytuacji zebrania odpowiednich funduszy zostanie także wydany album fotograficzny. więcej…

 
SEKCJA FILMOWA

Uczestnicy sekcji będą mieli możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń poprzez prezentację autorskich, zrealizowanych wcześniej produkcji oraz będą pracować nad nowymi projektami, które zostaną zaprezentowane jeszcze podczas festiwalu. Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. więcej…

 
SEKCJA PLASTYCZNA

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy młodych artystów, reprezentujących takie dziedziny, jak  malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, intermedia, media elektroniczne, video art i in. więcej…

 
SEKCJA SCENOGRAFICZNA

Zajęcia, w których wezmą udział plastycy, chcący pracować przy tworzeniu scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Opierając się na autorskich projektach, uczestnicy będą przygotowywać scenografię do najważniejszych projektów Famy. więcej…

 
SEKCJA LITERACKA | PROJEKT „MIEJSCA LITERATURY”

Kolejna edycja projektu, realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę (proza, poezja, reportaż literacki). W ramach sekcji zostaną również zrealizowane warsztaty literackie, których uczestnicy będą publikować swoje teksty w wydawanym podczas Famy biuletynie. więcej…

 
SEKCJA KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

Sekcja adresowana do studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. Uczestnicy wejdą w skład redakcji gazety festiwalowej, wydawanej podczas Famy, opublikowanej następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania oraz będą mieli możliwość sprawowania opieki kuratorskiej nad wybranymi wystawami plastycznymi i moderowania dyskusji poświęconych wydarzeniom festiwalu. Przewidziana jest także redakcja blogu famateksty.blox.pl. więcej…

 
SEKCJA RADIOWA

Uzupełnienie edukacji dziennikarskiej dla tych, którzy zdecydowani są rozwijać się w kierunku realizacji reportażu radiowego. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenie Polskiego Radia. więcej…

 
SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.
więcej…

 
SEKCJA ANIMACJI KULTURALNEJ | PROJEKT „FAMA UDOMOWIONA”

Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w niekonwencjonalnych przestrzeniach miasta. Czekamy na zgłoszenia animatorów kultury, osób kreatywnych, poszukujących rozwiązań niekonwencjonalnych i oryginalnych. więcej…