SEKCJA KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

Sekcja adresowana do studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. Uczestnicy wejdą w skład redakcji gazety festiwalowej, wydawanej podczas Famy, opublikowanej następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania oraz będą mieli możliwość sprawowania opieki kuratorskiej nad wybranymi wystawami plastycznymi i moderowania dyskusji poświęconych wydarzeniom festiwalu. Przewidziana jest także redakcja blogu famateksty.blox.pl.

Warsztaty mają dać uczestnikom umiejętność świadomego kształtowania tekstu, wybierania jego stylu i formy. Uczestnicy kursu będą mogli w sposób dowolny kształtować tematykę swoich artykułów. W poprzednich edycjach Famy oprócz relacji z wydarzeń (recenzji i wywiadów), powstawały np. teksty poświęcone tożsamości Świnoujścia, architekturze i mieszkańcom miasta.

Ponadto, dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, uczestnicy tej sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pisząc o tej formie twórczości, która ich najbardziej interesuje.

POBIERZ
Regulamin FAMA
Formularz Zgloszeniowy FAMA – sekcja krytyki artystycznej

OPIEKA REALIZACYJNA

MAGDALENA UJMA – Historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Należała do redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”, była związana z Muzeum Sztuki w Łodzi, kuratorka Bunkra Sztuki w Krakowie. Jest m.in. autorką eseju Ani rewolucja, ani konsumpcja w tomie Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku (CSW Zamek Ujazdowski Warszawa 2007), a także Transformacja. Kobiety tworzące w postkomunistycznej Polsce w latach 1989-2000 z tomu Artystki polskie (WSPWN, 2010). Była m.in. współkuratorką wystaw o obrazie katastrof w sztuce współczesnej „Bad News” i „Last News” (odpowiednio Kronika, Bytom 2006 i Łaźnia, Gdańsk 2007, razem z Joanną Zielińską), cyklu poświęconego zagadnieniom mieszania się kultur i obcości we współczesnym świecie „Transkultura” (Bunkier Sztuki, Kraków 2006-2008, razem z Anną Smolak), kuratorką wystaw „Dziennik Polki”, poświęconych obrazom codzienności w sztuce współczesnych artystek polskich (Uppsala Konsert & Kogress i Instytut Polski, Berlin 2008), a także wystawy „Przekleństwa wyobraźni” o fascynacji surrealizmem w najnowszej sztuce w Polsce (Bunkier Sztuki, Kraków 2010, razem z Karoliną Bujnowicz). Ostatnie wystawy, których była kuratorką, to: Elżbieta Jabłońska, „Nadzwyczaj(nie)udane dzieło” (BWA Olsztyn, Bunkier Sztuki, Kraków, 2011), Elżbieta Jablońska i He Chengyao „Próba rozmowy” (Labirynt, Lublin, 2011), a także Angelika Markul i Nicolas Delprat „W środku nocy” (Labirynt, Lublin, 2012). Prowadzi cykle warsztatów z krytyki artystycznej oraz własnego bloga „Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego” (www.magdalena-ujma.blogspot.com). Opublikowała książkę „Sztuki wizualne. Seria Sztuka i skandal” (WSPWN, 2011). Mieszka w Krakowie.