SEKCJA PLASTYCZNA

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy młodych artystów, reprezentujących takie dziedziny, jak  malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, intermedia, media elektroniczne, video art i in.

Zakwalifikowani uczestnicy zaprezentują podczas Famy swój dotychczasowy dorobek, wykonane wcześniej prace. Nad przygotowaniem tego wernisażu opiekę kuratorską będą sprawować uczestnicy sekcji krytyki artystycznej.

POBIERZ
Regulamin FAMA
Formularz Zgloszeniowy FAMA – sekcja plastyczna