SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

W Polsce nie istnieje program edukacyjny, adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności w zakresie realizacji i produkcji prezentacji artystycznych. Fama ma zapełnić tę lukę. Jako cykl wydarzeń różnych sfer sztuki jest ona naturalnym miejscem, które może szkolić profesjonalnych realizatorów wydarzeń kulturalnych.

Przebieg zajęć teoretycznych: główne aspekty realizacji imprez, opracowanie harmonogramu i planu promocji, przygotowanie ofert sponsorskich.

Każdy uczestnik kursu zostanie ponadto przydzielony do opieki nad wybranymi projektami Famy (koncerty, pokazy filmów, happeningi i spektakle) i będzie zdobywał umiejętności w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych: przeprowadzenia prób, organizacji zaplecza technicznego, koordynacji wszystkich aspektów merytoryczno-technicznych.

POBIERZ
Regulamin FAMA
Formularz Zgloszeniowy FAMA – sekcja producencka

OPIEKA REALIZACYJNA

ZBIGNIEW DOBROSZ – Właściciel Agencji eventowej Triada, wieloletni producent festiwalu Fama i Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata, od pierwszej edycji – Producent Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą, oraz realizator wielu dużych wydarzeń, takich jak turnieje tenisowe J&S CUP i Orange Warsaw Open.

KAROLINA SEROCKA – Realizator i kierownik sceny dużych imprez artystycznych: Studencki Festiwal Piosenki, Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz koncertów TVP.