SEKCJA SCENOGRAFICZNA

Zajęcia, w których wezmą udział plastycy, chcący pracować przy tworzeniu scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Opierając się na autorskich projektach, uczestnicy będą przygotowywać scenografię do najważniejszych projektów Famy.

POBIERZ
Regulamin FAMA
Formularz Zgloszeniowy FAMA – sekcja scenograficzna